हामी १ 3 3३ पछि विश्व बढ्दै मद्दत गर्दछौं

जस्ती बुना तार जाल

 • galvanized square wire netting

  जस्ती वर्ग तार जाल

  जस्ती तार मेष जस्ती फलाम तार बाट बनेको छ। यो पनि फलाम को तार बाट बनाइन्छ तब जस्ता कोटिंग जस्ती पनि लेपित पीवीसी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ती तार जाल सामान्यतया कीरा स्क्रीनिंग र चलनी, उद्योगहरु, र निर्माण को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।

 • galvanized square wire mesh

  जस्ती वर्ग तार जाल

  जस्ती तार मेष जस्ती फलाम तार बाट बनेको छ। यो पनि फलाम को तार बाट बनाइन्छ तब जस्ता कोटिंग जस्ती पनि लेपित पीवीसी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ती तार जाल सामान्यतया कीरा स्क्रीनिंग र चलनी, उद्योगहरु, र निर्माण को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।

 • galvanized woven wire mesh

  जस्ती बुना तार जाल

  जस्ती तार मेष जस्ती फलाम तार बाट बनेको छ। यो पनि फलाम को तार बाट बनाइन्छ तब जस्ता कोटिंग जस्ती पनि लेपित पीवीसी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ती तार जाल सामान्यतया कीरा स्क्रीनिंग र चलनी, उद्योगहरु, र निर्माण को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।

 • square wire mesh

  वर्ग तार जाल

  जस्ती तार मेष जस्ती फलाम तार बाट बनेको छ। यो पनि फलाम को तार बाट बनाइन्छ तब जस्ता कोटिंग जस्ती पनि लेपित पीवीसी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ती तार जाल सामान्यतया कीरा स्क्रीनिंग र चलनी, उद्योगहरु, र निर्माण को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।

 • China Square Wire Mesh

  चीन स्क्वायर वायर मेष

  जस्ती तार मेष जस्ती फलाम तार बाट बनेको छ। यो पनि फलाम को तार बाट बनाइन्छ तब जस्ता कोटिंग जस्ती पनि लेपित पीवीसी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ती तार जाल सामान्यतया कीरा स्क्रीनिंग र चलनी, उद्योगहरु, र निर्माण को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।