हामी १ 3 3३ पछि विश्व बढ्दै मद्दत गर्दछौं

शीसे रेशा जाल

 • fiberglass mesh philippines

  फाइबरग्लास मेष फिलिपिन्स

  आवेदन

  १। 75g / m2 जाली कपडा पातलो घोल को सुदृढीकरण मा प्रयोग गरीन्छ, सानो दरारहरु लाई हटाउन को लागी र सतह को दबाव भर मा छरिएको छ।

  २। 110g / m2 जाल कपडा व्यापक रूप मा भित्री र बाहिरी पर्खालहरुमा प्रयोग गरीन्छ, उपचार को विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचना) को रोकथाम वा पर्खाल दरार र ब्रेक को विस्तार गुणांक को एक किसिम को कारण।

  ३। 145g/m2 मेष कपडा भित्ता मा प्रयोग गरीन्छ र विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचनाहरु) मा मिसाईन्छ, दरार को रोकथाम र सम्पूर्ण सतह को दबाव बिखराउन, विशेष गरी बाहिरी भित्ता इन्सुलेशन प्रणाली (EIFS) मा।

  ४। १g०g / m2 जाल कपडा मोर्टार मा सुदृढीकरण को इन्सुलेटर परत मा प्रयोग गरीन्छ, स between्कुचन र तापमान परिवर्तन को माध्यम बाट एक तह को बीच आन्दोलन को बनाए राखन को लागी, दरार र टुक्रन को कारण स temperature्कुचन वा तापमान परिवर्तन को लागी रोक्न।

 • fiberglass mesh with low price

  कम मूल्य संग शीसे रेशा जाल

  आवेदन

  १। 75g / m2 जाली कपडा पातलो घोल को सुदृढीकरण मा प्रयोग गरीन्छ, सानो दरारहरु लाई हटाउन को लागी र सतह को दबाव भर मा छरिएको छ।

  २। 110g / m2 जाल कपडा व्यापक रूप मा भित्री र बाहिरी पर्खालहरुमा प्रयोग गरीन्छ, उपचार को विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचना) को रोकथाम वा पर्खाल दरार र ब्रेक को विस्तार गुणांक को एक किसिम को कारण।

  ३। 145g/m2 मेष कपडा भित्ता मा प्रयोग गरीन्छ र विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचनाहरु) मा मिसाईन्छ, दरार को रोकथाम र सम्पूर्ण सतह को दबाव बिखराउन, विशेष गरी बाहिरी भित्ता इन्सुलेशन प्रणाली (EIFS) मा।

  ४। १g०g / m2 जाल कपडा मोर्टार मा सुदृढीकरण को इन्सुलेटर परत मा प्रयोग गरीन्छ, स between्कुचन र तापमान परिवर्तन को माध्यम बाट एक तह को बीच आन्दोलन को बनाए राखन को लागी, दरार र टुक्रन को कारण स temperature्कुचन वा तापमान परिवर्तन को लागी रोक्न।

 • fiberglass netting

  फाइबर ग्लास जाल

  आवेदन

  १। 75g / m2 जाली कपडा पातलो घोल को सुदृढीकरण मा प्रयोग गरीन्छ, सानो दरारहरु लाई हटाउन को लागी र सतह को दबाव भर मा छरिएको छ।

  २। 110g / m2 जाल कपडा व्यापक रूप मा भित्री र बाहिरी पर्खालहरुमा प्रयोग गरीन्छ, उपचार को विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचना) को रोकथाम वा पर्खाल दरार र ब्रेक को विस्तार गुणांक को एक किसिम को कारण।

  ३। 145g/m2 मेष कपडा भित्ता मा प्रयोग गरीन्छ र विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचनाहरु) मा मिसाईन्छ, दरार को रोकथाम र सम्पूर्ण सतह को दबाव बिखराउन, विशेष गरी बाहिरी भित्ता इन्सुलेशन प्रणाली (EIFS) मा।

  ४। १g०g / m2 जाल कपडा मोर्टार मा सुदृढीकरण को इन्सुलेटर परत मा प्रयोग गरीन्छ, स between्कुचन र तापमान परिवर्तन को माध्यम बाट एक तह को बीच आन्दोलन को बनाए राखन को लागी, दरार र टुक्रन को कारण स temperature्कुचन वा तापमान परिवर्तन को लागी रोक्न।

 • fiberglass mesh factory price

  शीसे रेशा जाल कारखाना मूल्य

  आवेदन

  १। 75g / m2 जाली कपडा पातलो घोल को सुदृढीकरण मा प्रयोग गरीन्छ, सानो दरारहरु लाई हटाउन को लागी र सतह को दबाव भर मा छरिएको छ।

  २। 110g / m2 जाल कपडा व्यापक रूप मा भित्री र बाहिरी पर्खालहरुमा प्रयोग गरीन्छ, उपचार को विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचना) को रोकथाम वा पर्खाल दरार र ब्रेक को विस्तार गुणांक को एक किसिम को कारण।

  ३। 145g/m2 मेष कपडा भित्ता मा प्रयोग गरीन्छ र विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचनाहरु) मा मिसाईन्छ, दरार को रोकथाम र सम्पूर्ण सतह को दबाव बिखराउन, विशेष गरी बाहिरी भित्ता इन्सुलेशन प्रणाली (EIFS) मा।

  ४। १g०g / m2 जाल कपडा मोर्टार मा सुदृढीकरण को इन्सुलेटर परत मा प्रयोग गरीन्छ, स between्कुचन र तापमान परिवर्तन को माध्यम बाट एक तह को बीच आन्दोलन को बनाए राखन को लागी, दरार र टुक्रन को कारण स temperature्कुचन वा तापमान परिवर्तन को लागी रोक्न।

 • fiberglass mesh building material

  शीसे रेशा जाल निर्माण सामग्री

  आवेदन

  १। 75g / m2 जाली कपडा पातलो घोल को सुदृढीकरण मा प्रयोग गरीन्छ, सानो दरारहरु लाई हटाउन को लागी र सतह को दबाव भर मा छरिएको छ।

  २। 110g / m2 जाल कपडा व्यापक रूप मा भित्री र बाहिरी पर्खालहरुमा प्रयोग गरीन्छ, उपचार को विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचना) को रोकथाम वा पर्खाल दरार र ब्रेक को विस्तार गुणांक को एक किसिम को कारण।

  ३। 145g/m2 मेष कपडा भित्ता मा प्रयोग गरीन्छ र विभिन्न सामाग्री (जस्तै ईट्टा, हल्का काठ, पूर्वनिर्मित संरचनाहरु) मा मिसाईन्छ, दरार को रोकथाम र सम्पूर्ण सतह को दबाव बिखराउन, विशेष गरी बाहिरी भित्ता इन्सुलेशन प्रणाली (EIFS) मा।

  ४। १g०g / m2 जाल कपडा मोर्टार मा सुदृढीकरण को इन्सुलेटर परत मा प्रयोग गरीन्छ, स between्कुचन र तापमान परिवर्तन को माध्यम बाट एक तह को बीच आन्दोलन को बनाए राखन को लागी, दरार र टुक्रन को कारण स temperature्कुचन वा तापमान परिवर्तन को लागी रोक्न।