हामी १ 3 3३ पछि विश्व बढ्दै मद्दत गर्दछौं

पीवीसी लेपित तार

 • pvc coated iron wire

  पीवीसी लेपित फलाम तार

  पीवीसी लेपित तार भित्री तार कालो annealed तार, जस्ती तार, तातो डुबा जस्ती तार

  साधारण रंग उपलब्ध हरियो, नीलो, पहेंलो, गुलाबी, सेतो र कालो। अन्य रंगहरु अनुरोध मा उपलब्ध छ।

 • pvc coated iron wire factroty price

  पीवीसी लेपित फलाम तार factroty मूल्य

  पीवीसी लेपित तार भित्री तार कालो annealed तार, जस्ती तार, तातो डुबा जस्ती तार

  साधारण रंग उपलब्ध हरियो, नीलो, पहेंलो, गुलाबी, सेतो र कालो। अन्य रंगहरु अनुरोध मा उपलब्ध छ।

 • pvc coated wire

  पीवीसी लेपित तार

  पीवीसी लेपित तार भित्री तार कालो annealed तार, जस्ती तार, तातो डुबा जस्ती तार

  साधारण रंग उपलब्ध हरियो, नीलो, पहेंलो, गुलाबी, सेतो र कालो। अन्य रंगहरु अनुरोध मा उपलब्ध छ।

 • green pvc coated wire

  हरियो पीवीसी लेपित तार

  पीवीसी लेपित तार भित्री तार कालो annealed तार, जस्ती तार, तातो डुबा जस्ती तार

  साधारण रंग उपलब्ध हरियो, नीलो, पहेंलो, गुलाबी, सेतो र कालो। अन्य रंगहरु अनुरोध मा उपलब्ध छ।

 • pvc coated wire factory price

  पीवीसी लेपित तार कारखाना मूल्य

  पीवीसी लेपित तार भित्री तार कालो annealed तार, जस्ती तार, तातो डुबा जस्ती तार

  साधारण रंग उपलब्ध हरियो, नीलो, पहेंलो, गुलाबी, सेतो र कालो। अन्य रंगहरु अनुरोध मा उपलब्ध छ।